Month

2 月 2024
親愛的娘娘: 因為我太愛你的酥油燈,所以已經叫朋友幫我代請。善款已投入功德箱。我請的份量已經足夠我一年在澳洲及...
「開運滾珠精油工作坊」完滿 ! 感恩義務導師 Iris !
「開運滾珠精油工作坊」完滿 ! 感恩義務導師 Iris !
同修早,趁着新春喜氣洋洋,想同大家分享近日感恩的好事。也非常多謝你為大家整的酥油燈 話說11 月七姐和葉師傅到...
恭祝HKETSPA協會及同修, 開個好年! 一切順利 !
1 2
Open chat
Hello 👋
Can we help you?